Een betaalbestand maken

Vanuit Furoo is het mogelijk om meerdere aankoopfacturen te gaan selecteren en deze in één keer te betalen door middel van het aanmaken van een betaalbestand.

BELANGRIJK: Voor u een betalingsbestand aanmaakt verwerkt u best eerst uw betalingen zodat u zeker bent welke facturen er reeds betaald zijn en welke niet!

Om een betalingsbestand te maken gaat u als volgt te werk:

Ga in het linker menu naar Financieel > Betaallijst. Hier zal je een overzicht te zien krijgen van alle aankoopfacturen die nog niet betaald zijn.

Selecteer vervolgens alle aankoopfacturen die u wenst te betalen en klik op “opnemen in betaalbestand.

Duid daarna volgende zaken aan:

1. Vanop welke rekening de aankoopfacturen moeten betaald worden. 

2. Of de aankoopfacturen moeten betaald worden op vervaldag of op een andere datum naar keuze.  

U kan dit ook gaan wijzigen op lijn niveau voor iedere factuur apart in de kolom “Betaaldatum”.
Hier kunt u ook aanvinken of de facturen afgepunt moeten worden als betaald.
Indien je gebruik maakt van Codabox om uw rekeninguittreksels binnen te trekken in FUROO hoeft u dit niet aan te vinken.
Wanneer u dit gedaan hebt klikt u rechtsboven op “bewaren”.

Wanneer u al de aankoopfacturen die u wenst te betalen hebt toegevoegd aan het betaalbestand gaat u tot slot rechtsboven gaan “Finaliseren”.

Het betaalbestand is nu klaar om gedownload te worden en daarna te uploaden op de website van uw bank.

 

Bekijk hier de video over betalingsbestanden